Új Jelszó

Hírlevél

Könyv Kategóriák

Könyvek


Hargitai György: Magyar - francia, francia - magyar kisszótár
Hargitai György: Magyar - francia, francia - magyar kisszótár

Szótárunk közel 10 000 olyan magyar szót tartalmaz, amelyeket alkalmasnak találtunk a mindennapi szükségletek kifejezésére; ezek a szavak lehetövé teszik, hogy nagy vonalakban nyomon követhessük a napi sajtó címszavait, tájékozódhassunk a legalapvetőbb gyakorlati kifejezések sokaságában. Nem vállalkozhattunk átfogó, minden területre kiterjedő szógyűjtésre, de megkíséreltük, hogy a köznapi társalgásban, az érdeklődő tájékozódásban segítségükre lehessünk a nyelvet megismerni kívánóknak.A feldolgozott szókészletjava része nem csupán a magyar köznyelvet, de némiképp az azon alapuló irodalmi nyelvet is képviselni igyekszik, s bár nem térhettünk ki tájszavakra, régies kifejezésekre, felvettünk néhány, emelkedettebb stílushoz illő szót is (vélekedik, szédeleg, pityereg), amivel nem csak a megértést, de a színesebb megfogalmazást is támogatni szándékoltuk.Szótárunkban a szavak egyjelentésűek,a szópárak alegfontosabb jelentést közlik. Mindössze annyi nyelvtani eligazítást adtunk, hogy a hasonló szóalakú, de más jelentéstartalmú szónál megjelöltük, hogy az egyik esetben igéről (ige), más esetben főnévről (fn) van szó. Avár szóalak lehet várakozni értelmű, de jelenthet építmérayt is. A csekély számú, hasonló célt szolgáló rövidítések közül meg kell még említenünk a melléknév jelzésére szolgáló mn-t. Mindez csupán a szótárhasználat gyakorlatának könnyítését, nem pedig a nyelvtani eligazítást szolgálja. Nem tartalmazza szótárunk az igeragozást; a szótár magyar része az egyes szám harmadik személyű igealakot tünteti fel.A szótár végén helyeztük el a mindennapok kommunikációjában leggyakrabban használt kifejezéseket.


Vélemény írása a termékről
Név
Üzenet
Értékelés

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés