Új Jelszó

Hírlevél

Könyv Kategóriák

Könyvek


Barzó Tímea: Praxisjog - Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban
Barzó Tímea: Praxisjog - Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban

A könyv - hiánypótló módon - a működtetési jog, mint teljesen önálló, sajátos ismérvekkel rendelkezõ új vagyoni értékû jog bemutatására tesz kísérletet úgy, hogy nemcsak a praxisjog jogi hátterét, hanem az egészségügyi alapellátással összefüggõ más jogterületeket, aktuális kérdésköröket (pl. finanszírozás, mûködési engedélyezés, mûködtetési engedély kiadása, önkormányzatok ellátási felelõssége, uniós szabályozás stb.) is megvizsgál, illetve ismertet. A könyv célja, hogy az egészségügyi alapellátás átalakításához vezetõ különbözõ tényezõk, reformfolyamatok összefoglalása, elméleti jellegû bemutatása mellett olyan kézikönyv legyen a gyakorló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok könyvespolcán, mely tartalmazza a munkavégzésükhöz szükséges, illetve az õket megilletõ vagyoni értékû jogra vonatkozó legfontosabb információkat. Ennek érdekében az olvasó megismerkedhet az egészségügyi alapellátást átszövõ hatályos joganyaggal, a témához kapcsolódó alkotmánybírósági döntések és a kialakult gyakorlat bemutatásával is. A könyv végén a mûködtetési joggal kapcsolatos dogmatikai hiányosságok, ellentmondások és gyakorlatban felmerülõ anomáliák ismertetése mellett azok megoldására, tisztázására konkrét javaslatokat is megfogalmaz a szerzõ.
A könyv fõ fejezetei

A működtetési jog kialakulásának történeti elõzményei
Külföldi kitekintés
Az egészségügyi alapellátás rendszere a hatályos jogszabályok tükrében
Az egészségügyi alapellátás európai jogi aspektusai
Reformkísérletek az egészségügyi alapellátásban
A működtetési jog bevezetését megelõzõ elméleti viták, az egészségügyi alapellátás magánosítása tárgyában
A működtetési jog mint önálló vagyoni értékű jog fogalmának, lényeges sajátosságainak elemzése
A működtetési jog megszerzésére és megszűnésére vonatkozó lényegi rendelkezések, jogalkalmazási problémák
Összegzés és javaslatok


Vélemény írása a termékről
Név
Üzenet
Értékelés

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés