Új Jelszó

Hírlevél

Könyv Kategóriák

Könyvek


Orvosi biofizika
Orvosi biofizika

Az elsõ kiadásnak tekinthetõ kötet 2000-ben jelent meg, de a szerkesztés 1999-ben zárult le. A jelenlegi forma és tartalom, lényegében három hazai biofizikai intézet munkatársainak közös erõfeszítése révén jött létre, ami meglehetõsen ritka vállalkozásnak számít. A Semmelweis, a Debreceni és a Pécsi Egyetem biofizikai intézeteinek összefogása lehetõvé tette, hogy olyan könyv születhessen, amelyet e három egyetem mindegyikén elfogadnak, sõt nagyon várnak már. A biofizika jelentõsége az orvosképzésben nem csökkent, ellenkezõleg, inkább növekedett. Ennek oka nemcsak az új vizsgálati módszerek, új elvek bevezetésében keresendõ, hanem annak az igen gyors folyamatnak is köszönhetõ, amely a legújabb felfedezések, elvek és azok széles körû gyakorlati alkalmazása közötti idõtartamot erõsen lerövidítette. Természetesen a tankönyv nem kézikönyv, így nem tartalmazhat mindent, amit a biofizika/orvosi fizika tudományágak képviselnek, de reméljük, hogy a leendõ orvosok és a biológia iránt érdeklõdõk számára alapot és segítséget nyújt ahhoz, hogy az életfolyamatokat a maguk teljességében megérthessék. Az élõ szervezetekben lejátszódó fizikai folyamatokat nem lehet elválasztani a párhuzamosan vagy együttesen bekövetkezõ biokémiai és molekuláris biológiai folyamatoktól. Ezek a didaktikai okokból sokszor külön tárgyalt folyamatok egymás részét képezik, és együttesen biztosítják az életfolyamatok bonyolult mûködését. Az agy, az izmok vagy akár a keringõ fehérvérsejtek elektromos folyamatainak van biokémiai és fizikai komponense, amelyek együttesen hozzák létre akár egyetlen sejtben azokat a jelenségeket, amelyek nélkül nem beszélhetünk élõ sejtrõl. Az újabban nanotechnológiának is nevezett tudományág eredményei mutatják, hogy amennyiben a jelenségeket egy adott problémakörben sikerül több oldalról megértenünk, ez olyan szinten teszi lehetõvé a molekuláris kölcsönhatások alkalmazását, amelyre korábban gondolni sem mertünk. Az orvostudomány és a biológia fizikai ismeretekkel ötvözött eszköztára így nemcsak a kutatók számára jelent sokat, de behatol mindennapi életükbe is a korábban ismeretlen mélységû vizsgálatok révén. Könyvünk segítséget nyújt ahhoz, hogy az olvasó elemi szinten elsajátítson annyit e korszerû tudományágból, amire önállóan is építhet további részletes ismereteket mind a módszerek, mind az ezekkel követhetõ biológiai jelenségek vonatkozásában. Az orvostudomány ismeretanyaga is rendelkezik felezési idõvel. Ezen azt az idõtartamot értjük, amely alatt az ismeretanyagunk fele elavul. A fizika és kémiai törvényszerûségeinek felezési ideje hosszabb. Tovább lehet rájuk építeni. A sejtbiológia szintjén olyan új világ tárult fel, amely a betegségek újraértelmezését is lehetõvé teszi. A modern információátadás és - feldolgozás lehetõvé teszi rendkívül komplikált folyamatok és jelenségek eddig elképzelhetetlen mélységû megismerését. Elég a humán genetikai kód feldolgozására utalni. A laboratóriumi technikák nagy mennyiségû adatot képesek szolgáltatni igen magas szinten, azonban ahhoz, hogy az orvostudomány az összes adatot érdemben fel tudja használni, ismerni kell a jelentõségüket. A fizika ismeretanyaga jelen van a modern molekuláris biológiai módszerek kidolgozásában, de egyre világosabbá válik, hogy hallatlanul fontos az adatok értelmes, a gyógyítást szolgáló felhasználásában is. A fizika napjainkra az élettudományi kutatások integráns részévé vált.

11 300 Ft
Akció: 10 735 Ft
Kezdete: 2017.02.12
Visszavonásig érvényes!

Vélemény írása a termékről
Név
Üzenet
Értékelés

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés